Minitestsatz (10 Amp.) Zahnherde, Borrelien, Chlamydien, Lamblien, Allergie

40,00 

Beschreibung

nach Dr. Garten

Enthält:

Borrelia D12

Chlamydia pneu D12

Chlamydia trach D12

Mycoplasma pneu D12

Gangränöse Pulpa D6

Kieferostitis D6

Wurzelgranulom D6

Lamblia D12

Histamin D12

Kinin D12